Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań, posiadająca swoją siedzibę w Płocku
powstała 09.01.2012 roku. Nasze działania od początku skupiają się na pomocy osobom najbardziej potrzebującym, w tym zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Praktycznie od początku istnienia Fundacja prowadzi działalność, której celem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie. Chcemy usuwać bariery mentalne oddzielające świat osób sprawnych i niepełnosprawnych, tak żebyśmy mogli wszyscy na tym skorzystać. W środowisku osób niepełnosprawnych Fundacja Przystań jest szanowaną i rozpoznawalną Fundacją.

Naszym flagowym przedsięwzięciem jest Zakład Aktywności Zawodowej, który rozpoczął swoją działalność 01.11.2012 roku w Płocku. Chcieliśmy umożliwić podjęcie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, mającym najtrudniejszą sytuację na rynku pracy.

Podopieczni Zakładu Aktywności Zawodowej to osoby posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności i zdiagnozowaną chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną lub autyzm. Wspieramy naszych pracowników poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą a także umożliwiamy dofinansowanie wydatków związanych z realizacją indywidualnych celów i pasji.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony jest w formie baru mlecznego, który przyciąga wielu mieszkańców Płocka oraz turystów, dając możliwość autentycznej integracji społecznej. Codziennie przekonujemy się, że osoby z niepełnosprawnością mogą odgrywać w społeczeństwie istotną rolę, a także rozwijać swoją samodzielność i aktywność w każdej sferze życia.